สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

สบพ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน

CATC Welcomes the CATC Board of Directors.

 

         นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน ผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ นาวาอากาศตรี ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ กรรมการผู้แทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นายทินกร ชูวงศ์ กรรมการผู้แทน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม ในโอกาสมาเพื่อเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภาระหน้าที่  แนะนำภารกิจการดำเนินงานของ สบพ. อีกทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอนของกองวิชาต่าง ๆ ของอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน หลังจากนั้นได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สบพ. ครั้งที่ 3/2564 โดยมี พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

         Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of CATC, welcomed the CATC Board of Directors: 3 Directors from 3 agencies, comprising of Squadron Leader Dr. Somchanok Tiamtiabrat, Director from the Airports of Thailand PLC., Mr. Tinnagorn Choowong, Director from the Aeronautical Radio of Thailand Limited, and Mrs. Jantira Buruspat, Director from the Ministry of Transport, on the occasion of briefings on the CATC’s duties, responsibilities, and missions. In addition, they visited classrooms and labs of various Divisions in the Building of Aviation Personnel Development Center. Then, they attended the CATC Board of Directors’ Meeting, No.3/2564 (2564). Due to the opportunity, Air Chief Marshal Padet Wongpinkaew, Chairman Board of Director, presided over the aforementioned Meeting, on March 25, 2021, at CATC, Bangkok.     

 

 

*********************************************