สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

       

          นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเเละพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)   ให้สัมภาษณ์ในรายการ “คุยข่าวเล่าเรื่อง และรายการ “มอร์นิ่ง แม๊กกาซีน” โดยบันทึกเทปออกอากาศทางสถานีวิทยุ  ในประเด็น ” การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564″  พร้อมเเนะนำบทบาทเเละภารกิจของสถาบันการบินพลเรือน รวมถึงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ตลอดจนการแนะนำความพร้อมของสถาบันการบินพลเรือน ห้องเรียนใหม่และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น และความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมการบินในฐานะเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในวิชาชีพด้านการบิน ซึ่งดำเนินรายการโดย คุณภูสิต ธวัชวิเชียร  เมื่อวันที่    4 มีนาคม 2564 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

          สำหรับรายการ “คุยข่าวเล่าเรื่อง”  จะออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 93.5 ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2564 และวันที่ 7 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.30 – 20.00 น. และรายการ “มอร์นิ่ง แม๊กกาซีน”  จะออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 105.0 ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 07.00 น.

 

********************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง