สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานหัวหิน

Deputy Transport Minister Thaworn Senneam Inspects and Follows up the Operations of Hua Hin Airport, the Department of Civil Aviation (DCA). 

 

         นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยาน  หัวหิน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของท่าอากาศยานหัวหิน โดยมี    นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายอภิสิทธิ์ อุบลโกมุท ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหัวหิน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ท่าอากาศยานหัวหิน

        ในโอกาสนี้ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เยี่ยมชมอากาศยาน และโรงเก็บอากาศยาน ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน โดยมี นาวาอากาศโทอภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน นายเจน หน่อท้าว ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุงอากาศยาน และนายธีระ สุขยิ่ง ครูการบิน รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกจำลอง ให้การต้อนรับและนำชมอากาศยาน พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

 

         Deputy Transport Minister Thaworn Senneam took an opportunity to inspect and follow up the operations of Hua Hin Airport, the Department of Civil Aviation (DCA). In addition, he listened to the briefings of performances, problems and obstacles of Hua Hin Airport, the Department of Civil Aviation. On the occasion, Mr. Prompiriya Kitnuson, Deputy Governor of Prachuap Khiri Khan Province, together with Mr. Jaroon Meesomboon, Deputy Director-General of Department of Airports, Mr. Abhisit Ubonkomut, Director of Hua Hin Airport and representatives from relevant agencies, attended the meeting, on February 5, 2021, at Hua Hin Airport.  

        On the occasion, Deputy Transport Minister Thaworn Senneam visited Hua Hin Airport, hangars, and Flight Training Center of CATC. In the event, Wing Commander Apichart Watawattana, Director of Flight Training Center, Mr. Jane Northaw, Director of Aircraft Maintenance Division, and Mr. Teera Sookying, Flying Instructor and Acting Chief of Simulation Department, took an opportunity to welcome Deputy Transport Minister Thaworn Senneam and took photos together.

 

 

 

********************************************* 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง