สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ.นำคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน สำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

CATC Delegates Take a Study Visit regarding to the Aeronautical Meteorology   at the Aeronautical Meteorology Division, Office of Suvarnabhumi Airport.  

 

       วันที่ 15 ธันวาคม 2563 พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน นำคณะผู้บริหาร ครูวิชาภาคพื้น เเละพนักงาน ร่วมเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน สำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยมี นายนัฐวุฒิ แดนดี ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปภารกิจของหน่วยงาน เรื่องการให้บริการอุตุนิยมวิทยาด้านการบิน และนำชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ทั้งนี้ คณะ สบพ. ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหอบังคับการบิน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อให้ทราบถึงบทบาทของกองอุตุนิยมวิทยาการบิน ในการสนับสนุนภารกิจการให้บริการการควบคุมการจราจรทางอากาศ ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันดังกล่าว ได้มีการร่วมประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ เเละหลักสูตรการเรียนการสอน ในการปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยาด้านการบิน อีกด้วย

 

    On December 15, 2020, FS1.Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division and Acting Vice President of Academic Affairs, CATC, took the CATC executives, ground instructors and staff to pay a study visit and see the aeronautical meteorological activities at the Aeronautical Meteorology Division, Office of Suvarnabhumi Airport located in Samut Prakarn Province. On the occasion, Mr.Nuttawut Dandee, Director of Aeronautical Meteorology Division, took an opportunity to welcome the CATC delegates and gave briefings on the missions of Aeronautical Meteorology Division, and services in aeronautical meteorology. In addition, he took the delegates to see classrooms and workshops. Furthermore, the CATC delegates took an opportunity to see operations of the Air Traffic Control Tower, the Aeronautical Radio of Thailand Limited, to acknowledge roles and responsibilities of Aeronautical Meteorology Division in supporting the missions of air traffic control services with higher safety and efficiency. On the same date, a meeting was conducted to discuss the guidelines on academic cooperation, knowledge and competency development, curriculums, courses and study programs on the aeronautical meteorological operations.                

         

*********************************************