สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “คมนาคมตามรอยพระยุคลบาท ความสุขเพื่อปวงประชา”

CATC Visits the Exhibition “Ministry of Transport Follows the Footsteps of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great for the Happiness of Thai People”. 

 

         นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “คมนาคมตามรอยพระยุคลบาท ความสุขเพื่อปวงประชา” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

               ในโอกาสนี้ พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนจากสถาบันการบินพลเรือน ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ บูธนิทรรศการของกระทรวงคมนาคม บริเวณถนนสนามไชย กรุงเทพฯ

                          Transport Minister Saksayam Chidchob led the team of executives from agencies operating under the Ministry of Transport to visit the Exhibition, “Ministry of Transport Follows the Footsteps of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great for the Happiness of Thai People on the occasion of His Majesty King Bhumibol The Great’s Birthday, the National Day and the National Father’s Day.

              On the occasion, FS1. Pansak Nernsai, Director of the Aeronautical Services Training Division and Acting Vice President of Academic Affairs, acted as the CATC representative to attend the aforementioned exhibition on December 5, 2020, at the Ministry of Transport’s Exhibition Booth, in the area of Sanamchai Road, Bangkok. 

 

********************************************* 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง