สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และกรมท่าอากาศยาน

CATC Congratulates on the Occasion of the Establishment Day of the Expressway Authority of Thailand and the Establishment Day of Department of Airports. 

 

        วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายสิทธิพันธ์ เสือจำศิล ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง เป็นตัวแทนจาก สถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 48 ปี พร้อมบริจาคเงินสมทบกองทุนเพื่อการกุศล สังคม และสมาชิกสมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมี นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ จากนั้นในวันเดียวกัน ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 87 ปี พร้อมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน โดยมี นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานด้านเศรษฐกิจ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ

       On November 27, 2020, Mr. Sittipun Suachamsil, Director of Finance Bureau, acted as the CATC representative to congratulate on the occasion of the 48th anniversary of the Expressway Authority of Thailand establishment day. Donations were made to fund the charity, help the society, members of the Expressway Club, and staff of the Expressway Authority of Thailand. On the occasion, Mr. Surachet Laophulsuk, Governor of the Expressway Authority of Thailand received the donations and took an opportunity to welcome the CATC representative at the Office of the Expressway Authority of Thailand, Bangkok. On the same day, the CATC representative congratulated on the occasion of the 87th anniversary of the Department of Airports and donated money to support the Welfare Fund of the Department of Airports. On the occasion, Mr. Wittawas Pakdeesantiskul, Deputy Director General for Economy, Department of Airports, received the money donation and welcomed the CATC representative, at the Department of Airports, Bangkok.            

 

 

********************************************* 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง