สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

CATC Welcomes the Team of Executives from Thai Oil Public Company Limited.

 

     นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาช่างอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ให้การต้อนรับ   นายดำรง ทักษนนท์ ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาและวิจัย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้ทำงาน ในโอกาสมาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจแนะนำแผนกการทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาช่างอากาศยาน พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ NDT รับชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์เครื่องมืออ่านฟิล์มระบบดิจิตอล (Film Digitizer)  เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานของเครื่องมือและทราบถึงขีดความสามารถในการใช้บริการด้านการทดสอบแบบไม่ทำลายและเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคตต่อไป  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

      Mr. Wirojana Noyvilai, Director of Aircraft Maintenance Training Division, CATC, welcomed Mr. Damrong Taksanont, Research and Development Manager of Thai Oil Public Company Limited and the working team on the occasion of the briefings on the CATC’s missions and introducing of the Non-Destructive Test (NDT) Department in the Aircraft Maintenance Training Division. In addition, the delegates from Thai Oil Public Company Limited visited the NDT Workshop and saw the demonstration of how to use the Film Digitizer in order to learn the working system of the device and understand the competency of NDT usage. The visiting experiences from the Aircraft Maintenance Training Division could be used as the guideline to apply and use technologies in the relevant industries and it led to the business cooperation in the future. The visiting event was on October 29, 2020, at CATC, Bangkok.

 

 

                                                                                                                                                   *********************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง