สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการเเนะเเนวการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

CATC Arranges the Educational Exhibition to Introduce Its Study Programs to Students at the Chonprathanwittaya School.

 

    สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมจัดนิทรรศการเเนะเเนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ของสบพ.พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านภาคพื้นและภาคอากาศ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

    CATC arranged the educational exhibition to disseminate information on the CATC’s admission for new students in the academic year of 2021 and to introduce the CATC’s study programs, both ground program and air program, to high school students and people who were interested in studying in the higher education (undergraduate level). The event was held on November 13, 2020, at the Assumption College Samutprakarn, Samutprakarn Province.        

         

 

 

 ********************************************* 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง