สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ร่วมแสดงความยินดีรองปลัดกระทรวงคมนาคม

CATC Congratulates to the Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Transport.

 

         นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

            Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of the Administrative Affairs and Acting President of CATC, together with CATC executives, took an opportunity to congratulate to Mr. Sorapong Paitoonpong and give him a basket of flowers due to his current position of Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Transport. The congratulating event was held on November 3, 2020, at the Ministry of Transport, Bangkok.   

 

 

 ********************************************* 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง