สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

        นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และพนักงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นร่วมถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัย

     ในโอกาสนี้ นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนพร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ได้ร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ พระบรมรูปทรงงาน บริเวณสวนสุขภาพลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ

 

 

 *********************************************