สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาต่อยอดหลักสูตรช่างอากาศยาน กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

CATC Attends the Meeting to Discuss the Guideline on the Extensive Development of the Aircraft Engineering Study Program, in Collaboration with the Office of Vocational Education Commission.

 

          พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มาร่วมประชุมหารือด้านวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตและพัฒนาบุคลากร นักศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้ง 6 แห่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ EASA และตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต รวมถึงการพัฒนาต่อยอดการทำความร่วมมือด้านวิชาการในการสร้างโอกาสการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอากาศยานจากวิทยาลัยทั้ง 6 แห่งต่อไป เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

     FS1. Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division and Acting Vice President of Academic Affairs, CATC, together with CATC executives and instructors, welcomed Mr. Monthon Parksuwan, Deputy of Secretary General for the Vocational Education Commission. The CATC cooperated with the government and private sectors to produce and develop workforces who had vocational education background in aviation industrial professions. In addition, Executives from 6 educational institutes operating under the Vocational Education Commission, namely, Thalang Technical College, Don Mueang Technical College, Thai-Austrian Technical College (Sattahip Technical College), Samutprakan Technical College, Ubon Ratchathani Technical College, and Khon Kaen Industrial and Community Education College, attended the meeting to discuss the academic matters regarding the guideline on the study program development in order to prepare, produce and develop skills of personnel and students, and study programs regarding aircraft maintenance. The aforementioned 6 education institutes were expected to comply with the European Union Aviation Safety Agency (EASA) Standards, and meet the needs of the aviation industry in the future. In additional, the extensive development was brought up for academic cooperation in terms of building up educational opportunity for students who completed the Diploma Program from the 6 educational institutes and wished to further their education in the Bachelor’s Degree Program in the field of aircraft engineering. The aforementioned meeting was held on October 20, 2020, at the CATC, Bangkok.                                    

 

 

 

********************************************* 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง