สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ร่วมกิจกรรมเเนะเเนวการศึกษา โรงเรียนชลประทานวิทยา

CATC Joins the Activity to Introduce Its Study Programs at the Chonprathanwittaya School.

      นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน เข้าร่วมบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอนของ สบพ. พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา จ.นนทบุรี

     Miss Varintorn Liamnak, Director of Aviation Business Research and Development Bureau, CATC, presented the CATC study programs and disseminated the information on the CATC’s admission for new students in the academic year of 2021 to high school students (Mathayom 6), so they would be able to decide to further their studies in the undergraduate level or decide to choose their future careers. The educational introducing event was held on October 21, 2020, at the Chonprathanwittaya School, Nonthaburi Province.             

 

 

 ********************************************* 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง