สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

  สบพ. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ กองซ่อมบำรุงอากาศยาน ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน

CATC Welcomes Instructors and Students from Rangsit University in a Study Visit at the Aircraft Maintenance Division, the Flight Training Center of CATC in Hua Hin District.  

 

   นายเจน  หน่อท้าว ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุงอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมครูการบินและศิษย์การบิน ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวนทั้งสิ้น 46 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ กองซ่อมบำรุงอากาศยาน ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

     สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไปในอนาคต โดย สบพ. ได้บรรยายสรุปภารกิจแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และพาเยี่ยมชมกองซ่อมบำรุงอากาศยาน  เพื่อเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้กับเนื้อหาในการเรียนการสอน และการเตรียมตัวสำหรับการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมที่จะเป็นบุคลากรด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

    Mr. Jane Northaw, Director of Aircraft Maintenance Division, CATC, together with flight training instructors and student pilots, took an opportunity to welcome 46 visitors, comprising of instructors and students from the Aviation Maintenance Engineering Department, College of Engineering, Rangsit University, on the occasion of study visit, on October 19, 2020, at the Aircraft Maintenance Division, the Flight Training Center of CATC in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province.            

   The main objective of the study visit was to help students to gain understanding in aircraft maintenance which would be useful for education in the future. On the occasion, CATC gave briefings on its missions and introduced the curriculums, courses and study programs. Experiences were shared together. The CATC took the delegates from Rangsit University to visit the Aircraft Maintenance Division. Experiences from the study visit could be used as the guidelines on the application with instructions and preparation for internship in the field of profession. Students were prepared and ready to become efficient personnel.                           

 

 

*********************************************