สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

CATC Welcomes the Team of Executives from Muang Thai Insurance PublicCompany Limited.   

 

        นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนพร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ให้การต้อนรับ นายวาสิต ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร พร้อมร่วมรับฟังการแนะนำบริการของ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในด้านประกันภัยและบริการให้แก่ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และลูกค้าขนาดย่อย มีศูนย์บริการและสำนักงานตัวแทนพร้อมให้บริการกว่า 300 แห่งทั่วประเทศได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 3 จากสำนักงานกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยหลายปีติดต่อกัน ซึ่งสบพ.ให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยให้กับ นักศึกษา บุคลากร และส่วนที่เกี่ยวข้องด้านประกันภัยในการเตรียมความพร้อมในเรื่องสวัสดิการโดยการนำเสนอแนะนำบริการของบริษัทฯเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

      Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of CATC, together with CATC executives and staff, welcomed Mr. Wasit Lamsam, Deputy Managing Director (Senior Level) of Muang Thai Insurance PCL and the team of executives. CATC personnel listened to the recommendation of insurance services by Muang Thai Insurance PCL which was the Company that expertized in providing insurance services to large and medium organizations. Muang Thai Insurance PCL had its service centers and representative offices for more than 300 offices throughout Thailand. It received the award of outstanding in the 3rd place from the Office of Insurance Commission. Moreover, it had been receiving awards from the Office of Insurance Commission for consecutive years. CATC prioritized the safety of CATC students and personnel and the relevant part of insurance in welfare preparation. Muang Thai Insurance PCL took opportunity to recommend and suggest insurance services to CATC for consideration in the future, on October 5, 2020, CATC, Bangkok.                

 

********************************************* 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง