สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน

CATC Welcomes Instructors and Students from North Bangkok University to Take a Study Visit at the CATC Flight Training Center.

 

    นาวาอากาศโท อภิชาต วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมครูฝึกการบินและศิษย์การบิน ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จำนวนทั้งสิ้น 58 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

      สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษานอกห้องเรียน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับด้านการจัดการคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากลช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพและใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม

 

     Wing Commander Apichart Watawattana, Director of Flight Training Center in Hua Hin District, CATC, together with flying instructors and student pilots, took an opportunity to welcome instructors and students from the Aviation Business Department, Faculty of Arts, North Bangkok University. There were 58 persons in total from North Bangkok University that took a study visit at the CATC Flight Training Center in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province, on September 18, 2020.

     Objectives of the aforementioned study visit were to allow students to gain knowledge, to develop potentials in studying and learning outside classrooms, and to open opportunities for students to learn from learning sources accepted with quality management, complying with the international standards. Furthermore, the study visit helped students to learn and share experiences collaboratively, use gained knowledge to develop potentials, and use knowledge to create benefits properly.     

 

 

*********************************************** 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง