สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน

CATC Welcomes Air Cadets from Navaminda Kasatriyadhiraj Royal Air Force Academy in a Study Visit at the CATC Flight Training Center in Hua Hin District.     

 

         นาวาอากาศเอก ระทิน อินเทวา ผู้อำนวยการกองฝึก ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมครูฝึกการบินและศิษย์การบิน ร่วมให้การต้อนรับนาวาอากาศตรีเกรียงไกร ทานา อาจารย์กองศึกษาและนักเรียนโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ชั้นปีที่ 2-4  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนทั้งสิ้น 82 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

     สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศการฝึกบินและการซ่อมบำรุงอากาศยานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนสามารถเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป

 

        Group Captain Ratin Inthawa, Director of Training Division, the CATC Flight Training Center in Hua Hin District, together with flying instructors and student pilots, took an opportunity to welcome Squadron Leader Kriengkrai Tana, an Instructor from Education Division, and air cadets studying in the 2nd year and the 4th year of the Bachelor of Engineering Program in the field of Mechanical Engineering and Industrial Engineering from Navaminda Kasatriyadhiraj Royal Air Force Academy. There were 82 persons in total who came for the study visit on September 11, 2020, at the CATC Flight Training Center in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province.  

      The aforementioned study visit’s objectives were to enhance knowledge and experiences in air traffic control, flying training and aircraft maintenance that would be useful for learning, to enhance knowledge, to improve potentials, to create good attitude toward profession and to apply gained experiences with the future operations.        

 

*********************************************** 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง