สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ กระทรวงคมนาคม

CATC Attends the Opening Ceremony of His Majesty the King Exhibition and Activities Event and the Candle Lighting Ceremony to Celebrate His Majesty the King’s Birthday Anniversary at the Ministry of Transport.

 

         พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สบพ. เข้าร่วมพิธีร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ กระทรวงคมนาคม

            FS1 Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division and Acting Vice President of Academic Affairs, CATC, together with CATC executives, attended the opening ceremony of His Majesty the King Exhibition and activities event in honor of His Majesty the King and the candle lighting ceremony to celebrate His Majesty the King’s Birthday Anniversary, on July 28, 2020 at the Ministry of Transport.            

 

*********************************************** 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง