สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ร่วมบริจาคอุปกรณ์ เเละเวชภัณฑ์ทางการเเพทย์ CATC Donates Medical Equipment and Supplies.

 

        แผนกกิจการนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาในโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม ได้จัดทำ Face Shield ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย COVID-19 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมเเพทย์ทหารเรือ กรุงเทพฯ

 

            The Student Affairs Department of CATC, together with the student delegates from the volunteer project which was initiated to develop moral, made and donated face shields in order to support the treatment of COVID-19 affected patients. The event was held on June 26, 2020, at Somdech Phra Pinklao Hospital, Naval Medicine Department, Bangkok.    

 

*********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง