สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

CATC Attends the Television Programme Recording of the Auspicious Ceremony to Wish His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua Good Health and Happiness.           

       

     นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

 

        ในโอกาสนี้ นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เข้าร่วมบันทึกเทปดังกล่าว ในนาม สถาบันการบินพลเรือน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

       

          Transport Minister Saksayam Chidchob led the executives from the Ministry of Transport and Chiefs of departments under the Ministry of Transport to attend the television programme recording of the auspicious ceremony to wish His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua good health and happiness on the occasion of His Majesty the King’s birthday in order to show Thai people’s loyalty and gratitude toward the kindness of His Majesty the King.   

        On the occasion, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President for the Administrative Affairs and Acting President of the CATC, participated in the aforementioned event of television programme recording, on the behalf of CATC, on June 22, 2020, at the National Broadcasting Services of Thailand (NBT), located on Vibhavadi Rangsit Road, Bangkok.       

 

 

***********************************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง