สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. เข้าร่วมโครงการคุณช้างจับมือ (ส่งสุขผ่านผ้า) ของชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท.

CATC Participates in the “Khun Chang Chab Mue Project”, the Project of Making Fabric Elephants Made to Hold Hands of Patients Who Suffer from Paralysis Condition (Sending Happiness through Fabric Elephants), Initiated by Palang Thai Jai Asa Club, PTT Group.

 

    เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน สบพ. รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงคมนาคม เป็นตัวแทนรับมอบของโครงการคุณช้างจับมือ (ส่งสุขผ่านผ้า) ของชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท.ณ ปตท. (สำนักงานใหญ่) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เป็นงานจิตอาสาเพื่อสังคมที่ส่งเสริมด้านสุขภาวะของผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือ ผู้สูงอายุ สถาบันการบินพลเรือนจึงตระหนักถึงความสำคัญที่ให้พนักงาน สบพ. มีจิตอาสาเพื่อสังคมจึงร่วมมือกันกับ บริษัท ปตท. จำกัด เข้าร่วมโครงการคุณช้างจับมือ (ส่งสุขผ่านผ้า) เพื่อไปมอบให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อไป นอกจากนี้ ปตท.ยังส่งมอบหมวกผ้าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งมาเพื่อให้ชาวสบพ.ได้ส่งต่อไปยังผู้ป่วยด้วย

      ในโอกาสนี้ พลเรือตรีปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วย พนักงาน สบพ. ร่วมส่งต่อคุณช้างจับมือและหมวก (ส่งสุขผ่านผ้า) ไปยังผู้ป่วยและผู้สูงอายุในครอบครัว สถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อไป

       On December 20, 2019, Miss Varintorn Liamnak, Director of Aviation Business Research and Development Bureau, CATC, was the representative from CATC who received items from the Khun Chang Chab Mue Project, the project of making fabric elephants made to hold hands of patients with paralysis (sending happiness through fabric elephants), at the PTT Public Company Limited (Headquarter), Chatuchak District, Bangkok. The Project was initiated by Palang Thai Jai Asa Club, PTT Group. Miss Varintorn Liamnak, together with CATC executives, employees and staff of CATC, a State Enterprise under the Ministry of Transport, attended the event at the PTT Public Company Limited.

      The aforementioned Project was about volunteer work that promoted the well-being condition of patients who suffered from paralysis and the elderly people. CATC considered the importance of influencing the CATC staff to do volunteer work for society, so CATC collaborated with PTT Public Company Limited and joined the Khun Chang Chab Mue Project (sending happiness through fabric elephants) in order to send fabric elephants to patients and the elderly people. In addition, PTT Group delivered fabric hats, made for patients with cancer, to CATC staff in order to let CATC staff send fabric hats to patients.      

     On the occasion, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of CATC, and Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs, CATC, together with CATC staff, joined the Project of sending fabric elephants (sending happiness through fabric elephants) to patients and the elderly people in the families, sanatoriums, and patient care centers.  

  

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง