สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ให้การต้อนรับคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) ประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนงานการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภาของสถาบันการบินพลเรือนและแผนงานการก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภาของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

CATC Welcomes the Working Group of Deputy Minister of Transport (Mr. Thaworn Senneam) and Attends the Meeting, Regarding the Progress of the Aeronautical and Space Training Center (ASTC), U-Tapao, Establishment Plan and the U-Tapao Airport Maintenance Repair and Overhaul (MRO) Center Construction Plan of Thai Airways International Public Company Limited.            

 

       พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ให้การต้อนรับ พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ประธานและคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภาของสถาบันการบินพลเรือน และติดตามความก้าวหน้าแผนงานการก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว ในโอกาสนี้ นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว พร้อมคณะทำงานชุดติดตาม เร่งรัด และให้ข้อเสนอแนะกรมท่าอากาศยาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมายด์ จำกัด และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าสู่มาตรฐาน ICAO ในทุกมิติพร้อมคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ สบพ.และบกท. ในครั้งนี้ด้วย สำหรับการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของ บกท. ร.ท.ก้องเกียรติ ดำรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและฝึกอบรมบุคลากร บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เป็นผู้แทน บกท. บรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการ ในโอกาสนี้ คณะทำงานได้ขอทราบแผนการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของทั้ง 2 โครงการเพื่อนำข้อมูลสรุปนำเรียนท่านถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้ สบพ. และ บกท. ต่อไป การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

        RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of CATC, and Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs, Dr. Waraporn Temkaew, Director of  

Aviation Management Training Division and Acting Vice President of Academic Affairs, together with CATC executives, instructors and staff, welcomed Police Lieutenant General Chantep Sesavej, Chairperson and the working group that followed up the progress of the Aeronautical and Space Training Center (ASTC), U-Tapao, Establishment Plan, and the U-Tapao Airport Maintenance Repair and Overhaul (MRO) Center Construction Plan of Thai Airways International Public Company Limited. The meeting was attended by relevant parties to acknowledge the operation guidelines and to notice problems and obstacles in the operations.      

        On the occasion, Mr. Chaiwut Pongpaew, together with the working group, provided suggestions to Department of Airports, Thai Airways International Public Company Limited, Thai Smile Airways Company Limited, and Aeronautical Radio of Thailand Limited (AEROTHAI) to be in compliance with the ICAO Standard in all aspects. All parties attended the meeting to acknowledge the operational results of CATC and Thai Airways International Public Company Limited.    

        For the reporting on the progress of Thai Airways International Public Company Limited’s operations, Flying Officer Kongkiat Damraks, Director of Human Resource and Training Department, Thai Airways International Public Company Limited was the representative of the Company to do the briefings on the project implementation. On the occasion, the working group asked about the plans on the operation and solutions for the 2 projects, regarding the Aeronautical and Space Training Center (ASTC), U-Tapao, establishment and the U-Tapao Airport Maintenance Repair and Overhaul (MRO) Center construction. The summarized information upon the aforementioned subjects would be presented to Mr. Thaworn Senneam, Deputy Minister of Transport, so he could transfer the operation policies to CATC and Thai Airways International Public Company Limited. The meeting on the aforementioned subjects was held on December 13, 2019, at Auditorium 1, CATC, Bangkok.   

 

 

***********************************************

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง