สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  CATC Attends the Merit Making Ceremony and Participates in the Activities on the King Chulalongkorn Memorial Day.

 

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยพนักงาน สบพ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สดถวายสักการะเป็นพระราชกุศล และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

        RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of the Civil Aviation Training Center, together with CATC staff, attended the Merit Making Ceremony and participated in the activities on the King Chulalongkorn Memorial Day. The CATC President and staff laid wreaths made from fresh flowers to pay homage to the passed away King Chulalongkorn. Then, they paid homage in front of the picture of King Chulalongkorn, on October 23, 2019, at Sanam Luang Royal Ground, Bangkok.

          

 

***********************************************