สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. นำคณะที่ปรึกษางานสำรวจ ออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา เข้าศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลเชิงลึกที่แผนกทดสอบเครื่องยนต์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานดอนเมือง CATC Takes the Team of Site Survey and Design Consultants for the ASTC Construction Project for a Study Visit and In-depth Data Collection at the Engine Test Department, Thai Airways International Public Company Limited, Don Mueang Airport.

 

      สอต. นำคณะที่ปรึกษางานสำรวจ ออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา เข้าศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลเชิงลึกที่แผนกทดสอบเครื่องยนต์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบห้องทดสอบเครื่องยนต์ Test Cell ของเวิร์คช้อป Gas Turbine Engine ที่ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา

     เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ครูวิชาภาคพื้น ในสังกัด สอต. ไดพาทีมงานที่ปรึกษางานสำรวจ ออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา เข้าร่วมศึกษาดูงานและประชุมหารือกับ นาย สำรวย สนทอง ผู้จัดการแผนกทดสอบเครื่องยนต์และทีมงาน บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อปรึกษาหารือและเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปใช้สำหรับการออกแบบห้องทดสอบเครื่องยนต์ Test Cell ของเวิร์คช้อป Gas Turbine Engine  ในโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมฯ อู่ตะเภา ประกอบด้วยงานด้านการออกแบบ ระบบทดสอบเครื่องยนต์ ระบบโครงสร้างอาคาร และระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้งระบบป้องกันมลภาวะทางเสียง โดยได้รับการต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริหารของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างดี

        

       The Executive Team, from Chiang Rai Aviation Holdings Company Limited, met the CATC President in order to discuss and attend the meeting for further discussion and suggestions toward the establishment of the Aircraft Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Center, in the area of Chiang Rai Airport.

      On Wednesday, October 16, 2019, Ms. Paradee Jongsukthanamanee, CEO, and Mr. Kan Karunpak, Project Manager from Chiang Rai Aviation Holdings Company Limited, together with Mr.Wittaya Mitsattha, CEO of Genesis Media Com Company Limited, paid a visit to RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of the Civil Aviation Training Center. Then, all parties attended the meeting to discuss and ask for suggestions toward the establishment of the Aircraft Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Center in the area of Chiang Rai Airport.  

    On the occasion, Mr. Yossanun Korsakulpanich, Acting Chief of ASTC, together with Flying Training Program Developers and Ground Training Instructors from ASTC, took an opportunity to welcome the Executive Team from Chiang Rai Aviation Holdings Company Limited and discussed about the directions of co-operations with CATC, especially in the topic of the future co-operations, in terms of training students in the Aircraft Maintenance Program, complying with the CATC’s EASA : B1/B2 Standard, in order to work for the Aircraft MRO Center which would be established in Chiang Rai Province.   

    

 

***********************************************