สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

        นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน พร้อมพนักงาน สถาบันการบินพลเรือน ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ฉัตรชยานุสสรณ สุสานหลวง ในนามของกระทรวงคมนาคม เนื่องใน “วันบุรฉัตร” วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

 

         Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs and staff joined the wreath-laying ceremony in front of the Chatchayanusorn Monument, on behalf of the Ministry of Transport on Burachat day, the anniversary of the death of General HRH Burachat Chaiyakorn Krom Phra Kamphaengphet Akarayothin on September 14, 2019 at Rajabopit Satitmahasrimaram temple, Bangkok.

 

 

 

***********************************************