สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เปิดการอบรม “ความรู้เบื้องต้นของการป้องกันอัคคีภัย” ด้วยสำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย (สนอ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของพนักงานและทรัพย์สินขององค์กรที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อความสูญเสีย จึงได้จัดการอบรมดังกล่าวให้กับผู้บริหารและพนักงาน จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง