สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

        พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง พร้อมชี้แจงนโยบายที่สำคัญต่อผู้บริหารระดับสูงร่วมกับคณะรัฐมนตรีฯ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา อันซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นตัวแทน สบพ. เข้าร่วมรับฟังโยบายในการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คผอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

CATC President attends the meeting to clarify the government policy to top management.

 

      General Prayut Chan-ocha, Prime Minister presided over the meeting to clarify the government policy to top management to create understanding for the management of government agencies and other agencies regarding the policy that the Prime Minister presented.

      Also present at the meeting was CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN on August 8, 2019 at the Grand Diamond Ballroom, I Building, Impact Forum building, Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani.

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง