สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

      รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา โครงการ “วางแผนเตรียมตัว สู่รั้วมหาวิทยาลัย” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยอาจารย์ บดินทร์ ยืนชนม์ ครูวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ เปิดทางคณะที่ใช่ เปิดใจอาชีพที่ชอบ” เพื่อให้ข้อมูลหลักสูตรด้านการจัดการจราจรทางอากาศ จากนั้นพนักงานและนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดตั้งบูธนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรด้านการบิน ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง