สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

  

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ นาย บุญแสง ชีระภากร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะทำงาน ในโอกาสมาประชุมการติดตามความร่วมมือในการต่อต้านทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ สบพ. กทมฯ

 

On August 26, 2019, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN along with the management executives and staff welcomed Mr.Boonsaeng Cheerapakorn, Director of the Office of Good Governance Development and Promotion, Office of the National Anti-Corruption Commission and the team as they came for a meeting to follow up on cooperation in anti-corruption in state enterprise agencies and discuss ways of cooperation in anti-corruption in state enterprise.

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง