สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของสบพ. ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการเผยแพร่หลักสูตรทางด้านการบินในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

CATC Participates in the 23rd University Open House at Suranaree University of Technology.

 

        On August 29-30, 2019, CATC participated in the 23rd university open house to promote and introduce its curricula offered to secondary school students who plan to undertake a university degree in aviation.

          Present at the opening ceremony were CATC representative, Miss Nattakan Tonpongpan, CATC staff and students at Surapat Building 2, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima.

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง