สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือกับ นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และคณะผู้ทำงาน ในโอกาสหารือแนวทางการดำเนินงาน และร่วมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2562 – 2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ทอท.5 อาคารสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

 

CATC and AOT Agrees to Sign Memorandum of Cooperation.

 

        On May 27, 2019, at AOT Meeting Room 5, Head Office Building, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN  and the executives met with Mrs.Chadanisa Chamnanwet, Executive Vice President, Human Resources and Administration Division, Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) and her team to discuss operational guidelines And jointly consider the draft memorandum of cooperation on the development of aviation personnel and organizing training courses for the fiscal year 2019 – 2021.

 

 

***********************************************

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง