สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักสูตรและอาชีพสาขาการบิน “The Getting Start to Aviation for OBEC Teacher” โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันการบินพลเรือน และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2562 สำหรับช่วงวันดังกล่าว คณะผู้เข้าอบรมได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปหลักสูตรการเรียนของ สบพ. พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนของกองวิชาต่างๆ ได้แก่ ห้อง Aircraft Composite Workshop ห้องปฏิบัติการอาคาร Rolls-Royce ห้อง Flight Simulator และห้อง Visual Aircraft Simulator Airbus ณ สบพ. กรุงเทพฯ และศึกษาดูงาน ณ ฝ่ายซ่อมใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมี ดร.บดินทร์ แก้วบ้านดอน วิศวกรอากาศยาน สังกัดเเผนกวางเเผนซ่อมอากาศยาน ให้การต้อนรับ และพาคณะผู้เข้าอบรมเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับอาชีพสาขาการบิน ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่นักบิน และความรู้เกี่ยวกับการซ่อมอากาศยาน” โดยมี นาวาอากาศโทอภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน ครูการบิน และศิษย์การบินให้การต้อนรับ พร้อมจัดกิจกรรม Observe Flight ให้ผู้เข้าอบรมได้ขึ้นบินเพื่อเรียนรู้การฝึกบินของครูการบินและศิษย์การบิน อีกด้วย

 

Aviation Workshop Hosted by CATC and the Office of the Basic Education Commission

 

         CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN gave a welcome speech to participants of “The Getting Start to Aviation for OBEC Teacher” workshop organized by CATC and the Office of the Basic Education Commission on May 24-25, 2019. Participants attended the briefing on CATC course and visited training classes including aircraft composite workshop, rolls-royce workshop building, flight simulator and visual aircraft simulator airbus. The team also paid a visit to maintenance department, Thai Airways Public Company Limited, Don Mueang, Bangkok. They were welcomed by Dr. Bodin Kaewbandon, aircraft engineer who also led the team to various operations buildings and to attend the talk on “Preparing students for their career as pilots and knowledge on aircraft maintenance. They were welcomed by Wg.Cdr. Apichat Watawattana, Director of the Flight Training Center, flight instructor and student pilots. Participants could also observe the real training flights.

 

 

***********************************************