สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ กองบิน23 จังหวัดอุดรธานีน.ส.วรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน และผู้แทนแผนกการตลาด ได้เข้าร่วมประชุมกับผศ.ดร.นันทวัน อินทชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หัวหน้าคณะทำงานจัดทำประเมินผลการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2562 (SAREX2019)เข้าพบนาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน 23 เพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินการและประสานงานหน่วยเกี่ยวข้อง สำหรับงานการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (จัดขึ้นในวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดอุดรธานี) พร้อมเข้าสำรวจพื้นที่

   ในโอกาสนี้ยังได้เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2562 (SAREX2019) (ระดับจังหวัด) ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

         On 7 May 2019, at Wing 23, Udon Thani, Miss Varintorn Liamnak, Director of Aviation Business Research and Development Bureau and marketing department representatives met with Asst. Prof. Dr. Nantawan Inthachat, Director of Master of Management Program and Head of the working group for the evaluation of search and rescue exercise (SAREX2019) and Gp.Capt. Chanavee Klinmalee, Wing 23 Commander-in-Chief to discuss the preparation and implementation of the relevant units to work on search and rescue operations. SAREX 2019 will be held on June 6-10, 2019 in Udon Thani.

      On this occasion, Miss Varintorn also met with representative from Udon Thani to discuss SAREX2019 (provincial level). Mr. Theerapat Pewsawat, Head of the Disaster Prevention and Mitigation Office, Udon Thani Province was the representative of the governor of Udon Thani. The meeting was held on Wednesday, May 8, 2019 at the Phraya Srisuriyaratchavaranuwat meeting room, Udon Thani City Hall.

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง