สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูล กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำราชการที่ 10

       ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง