สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

              พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน และคณะอาจารย์ กองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ปิยะ ทำสวน หัวหน้ากองวิชาควบคุมการบิน กองวิทยากร กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และ คณะอาจารย์ สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ จากวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จังหวัดนครนายก ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการจราจรทางอากาศ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง