สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

            พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน และคณะอาจารย์ กองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ธวัชชัย มากพานิช รองผู้บังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ พร้อมคณะอาจารย์ และเหล่าทหารต้นหน  ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการจราจรทางอากาศ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภาระหน้าที่ แนะนำภารกิจการดำเนินงานของ สบพ. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง