สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

            พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และคณาจารย์ จากสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสมาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปองค์กร และปรึกษาหารือ แนวทางความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง สบพ. และ มทส. ภายในอนาคต ทั้งนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนของกองวิชาต่าง ๆ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง