สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

         นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ Hon. Aishath Nahula รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งและการบินพลเรือนแห่งสาธารณะรัฐมัลดีฟส์ Ibrahim Faizal ประธานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสาธารณะรัฐมัลดีฟส์ และ Hamadh Abdul Ghanee รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการขนส่งและการบินพลเรือนแห่งสาธารณะรัฐมัลดีฟส์ โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมต้อนรับ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งและการบินพลเรือนระหว่างกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการขนส่งและการบินพลเรือนแห่งสาธารณะรัฐมัลดีฟส์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

   สำหรับวัตถุประสงค์การหารือในการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ เน้นการเพิ่มปริมาณผู้โดยสารเดินทางระหว่างประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการขนส่ง  อีกทั้งยังมีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกระทรวงการขนส่งและการบินพลเรือนแห่งสาธารณะรัฐมัลดีฟส์และสถาบันการบินพลเรือน ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านการบินร่วมกันในอนาคต อีกด้วย

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง