สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 
 
           นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ สถาบันการบินพลเรือน กล่าวให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวแนะนำองค์กร และบรรยายสรุปหลักสูตรการเรียนของ สบพ. พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนของกองวิชาต่างๆ ได้แก่ ห้อง Aircraft Composite Workshop ห้องปฏิบัติการอาคาร Rolls-Royce ห้อง Flight Simulator และห้อง Virsual Aircraft Simulator Airbus เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง