สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวเปิดโครงการอบรม “หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณและวิธีการเขียนตามโครงสร้างหนังสือราชการ สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสรศักดิ์ ระดาเขตร์ พร้อมคณะวิทยากรจากสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม อีกด้วย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Organizes “Effective Techniques for Official Letter Writing” Training Session.

 

 

         On March 7, 2019, CATC, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN gave opening speech for “Effective techniques for official letter writing” training session which aimed to create knowledge and understanding about writing content and correct official letter. This training session was hosted by Mr. Sorasak Radakhet and a group of guest speakers from the Central Law and Regulation Office, Prime Minister’s Office.

 

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง