สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ Hamadh Abdul Ghanee รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการขนส่งและการบินพลเรือนแห่งสาธารณะรัฐมัลดีฟส์ และ Ibrahim Faizal ประธานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสาธารณะรัฐมัลดีฟส์ เนื่องในโอกาสเยี่ยมคารวะในฐานะศิษย์เก่า สถาบันการบินพลเรือน และเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งและการบินพลเรือน รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกระทรวงการขนส่งและการบินพลเรือนแห่งสาธารณะรัฐมัลดีฟส์ และสถาบันการบินพลเรือน ที่จะพัฒนาบุคลากรด้านการบินร่วมกันในอนาคต พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนของกองวิชาต่างๆ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ            

 

 

CATC Welcomes Deputy Minister of Transport and Civil Aviation, Maldives State Government

 

 

       On March 7, 2019, CATC, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN along with the executives welcomed Hamadh Abdul Ghanee, Deputy Minister of Transport and Civil Aviation, Maldives State Government and Ibrahim Faizal, President of the Maldives Civil Aviation Authority as they came for a visit as CATC’s former students. They were also here to discussed ways to develop cooperation in transportation and civil aviation, personnel exchange programs between the Ministry of Transport, Civil Aviation Authority of the Maldives and CATC and visited student classrooms. on March 7, 2019 at Sop Pho, Bangkok.

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง