สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน รับมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED : Automated External Defibrillator) และตู้ตั้งพื้นสำหรับเก็บรักษา โดยมี ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม  รองประธานกรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน คนที่ 1 และนายวิวัศน์ จิระศิริวัฒน์ ได้จัดพิธีรับมอบดังกล่าวแก่ สบพ. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษา มีทักษะความรู้ในเรื่อง การกดหน้าอกทำ (CPR : CARDIO-PULMONARY RESUSCITATION) ร่วมกับการใช้เครื่อง AED ตามหลักการ “ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรุงเทพฯ

 

 

CATC Accepts AED from National Institute for Emergency Medicine.

 

         On February 12, 2019, at HM. The King’s 84th Birthday Anniversary Chalermprakiat Building, National Institute for Emergency Medicine, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN  accepted the automated external defibrillator (AED) and its floor cabinets. The delivery ceremony was organized by Professor Dr. Supree Wongdeeprom, 1st Vice Chairman Board of Emergency Medical Foundation and Mr. Wiwat Jirasiriwat. This was to promote the use of AED by CATC staff and students and to develop skills and knowledge for CPR: Cardio-Pulmonary Resuscitation in accordance with the principle of “chain of survival”.

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง