สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และครูการบินร่วมประชุมหารือแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินของศูนย์ฝึกการบินร่วมกับผู้บริหารสายการบินต่างๆ  ประกอบด้วย กัปตันอภิธัช ลิมปิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ กัปตันวิลสิต เจริญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนักบินและมาตรฐานการบิน บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์  จำกัด   พลอากาศโทเดชิศร์  เจริญวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการบิน บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  กัปตันชลวิทย์ นันทวิสัย รองผู้จัดการกองจัดหาบุคลากรการบิน และกัปตันณัฐโชค เล็กมณี จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในโอกาสนี้ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนได้นำเสนอแผนพัฒนาศูนย์ฝึกการบิน  หัวหิน  และได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาบุคลากรการบินให้ตรงตามความต้องการของสายการบิน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง