สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดโครงการ “เติมเต็มความมั่นใจ ก้าวสู่วัยทำงาน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ของนักนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศิษย์เก่า สบพ. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ และบริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด มาร่วมแนะแนวหนทางสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านการบิน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง