สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

         วันที่ 4 มกราคม 2562 นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบินให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เข้าเยี่ยมอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และรับฟังบรรยายสรุปหลักสูตรการเรียนการสอนประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 200 สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

CATC Welcomed Teachers and Students of Sarasas Wited Romklao School.

 

 

       On January 4, 2019, Miss Varintorn Liamnak, Director of the Bureau of Aviation Business Research and Development, CATC, welcomed teachers and students of Sarasas Wited Romklao School as they came to extend New Year greetings and attended the briefing on course syllabus details 2019 at meeting room 200, CATC.

 

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง