สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน นำคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมกันนี้ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์ และถ่ายภาพลงวารสาร “TRAINER” ของ สถาบันการบินพลเรือน  ในฐานะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงคมนาคม ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายและวิสัยทัศน์ ทิศทางในการบริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม แนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งทางอากาศในเอเซียภูมิภาคแปซิฟิก และแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการบินของประเทศ  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

      สำหรับวารสาร “TRAINER” เป็นวารสารราย 3 เดือน เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลต่างๆ ด้านการบิน แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ศิษย์ของ สบพ. สถาบันการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษา รวมถึงผู้สนใจด้านการบินทั้งภายในและต่างประเทศ โดย การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ จะถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร “TRAINER” ของ สถาบันการบินพลเรือน ในฉบับเดือนที่ 40

 

CATC congratulateS Mr. Chaiwat Thongkamkoon on his receiving the Position of Permanent Secretary for Transport.

 

 

 

     On January 11, 2019 at the Ministry of Transport, Bangkok, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN and the executives congratulated Mr. Chaiwat Thongkamkoon on his receiving the position of Permanent Secretary for Transport. He also gave an interview and had his picture taken for CATC’s TRAINER magazine. The interview was on the policy and vision and directions of the administration of agencies under the Ministry of Transport, guidelines for promoting Thailand to be the air transportation hub in Asia Pacific region and guidelines for the development of aviation personnel in Thailand.

      “TRAINER” is a quarterly magazine which provides knowledge and various information on aviation to government agencies and private sectors, CATC students, secondary school and university students as well as those who are interested in both domestic and international aviation. The interview will be published in the 40 issue of “TRAINER”.

 

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง