สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

                ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน สถาบันการบินพลเรือน นำคณาจารย์ พนักงาน เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ภายใต้โครงการ “กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษนอกสถานที่ English one day trip at อุ่นไอรัก” เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของคณาจารย์และพนักงาน สบพ. นอกชั้นเรียน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ พระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของคณาจารย์และพนักงานของ สบพ. เป็นการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนหรือการเรียนรู้นอกชั้นเรียน โดยเป็นการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้วยประสบการณ์ตรง เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกต่อไป

 

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง