สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

        นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน พร้อมด้วย นายเจน หน่อท้าว ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุงอากาศยาน และครูการบิน ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่กองการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสมาเพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ฝึกการบิน สบพ. รวมทั้งรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรด้านการบิน การซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานและการจัดเก็บอะไหล่อากาศยาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการปรับรูปแบบการบริหารทรัพยากรด้านการบิน และการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการบินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  ณ ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

                      Flight Division staff, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Natural Resources and Environment Visit Hua-Hin Fight Training Center.

            On November 8, 2018 at Hua-Hin Fight Training Center, Prachuab Kirikhan, Wg.Cdr.Apichart Watawattana, Director of Flight Training Center, Mr. Jane Northaw, Director of Aircraft Maintenance Division and fight instructors welcomed Flight Division staff, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Natural Resources and Environment as they came to visit Hua-Hin fight training center as well as to attend the talk on “the Development of Aviation Personnel, Aircraft Maintenance and Spare Parts Storage”. The talk aimed to enhance understanding of aviation resource management and to increase the efficiency of the aviation personnel.

***********************************************