สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

              สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 โครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต” เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของ สบพ. ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการเผยแพร่หลักสูตรทางด้านการบินในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

               ในโอกาสนี้ นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน เป็นตัวแทนจาก สบพ. ขึ้นบรรยายพิเศษ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของ สบพ.  การเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อกับ สบพ.และเข้าร่วมพิธีปิดงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตขางเขน กรุงเทพฯ

 

 

CATC Takes part in University Open House at Kasetsart University, Bangkhen Campus.

 

              On November 16, 2018, CATC took part in the 23rd university open house “เลือกแนวทาง วางอนาคต” at Kasetsart University to promote and introduce CATC’s curricula to secondary school students who plan to undertake a university degree in aviation.

 

              The aviation curricula offered by CATC were much interested by many participants. CATC representative, Miss Varintorn Liamnak, Director of the Aviation Business Research and Development Bureau, joined the opening ceremony and Kasetsart University, Bangken Campus.

 

 

 

***********************************************