สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

         นางสาวภัคณัฏฐ์  มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 85 ปี พร้อมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน โดยมี นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบและร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ

 

 

 

***********************************************