สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

             พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร  ให้การต้อนรับคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน พลอากาศเอกสมศักดิ์ หาญวงษ์ กรรมการผู้แทนกองทัพอากาศ และ เรืออากาศเอกชาตรี  พงษ์ศักดิ์  กรรมการผู้แทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในโอกาสมาเพื่อเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภาระหน้าที่  แนะนำภารกิจการดำเนินงานของ สบพ. รวมทั้งเยี่ยมชมกิจการ ของ สบพ.  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 200 สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************